تمام مطالب برچسب : Lepidoptera pieridae
آفت کلمیان – سفیده ی بزرگ کلم

آفت کلمیان – سفیده ی بزرگ کلم

آفت کلمیان – سفیده ی بزرگ کلم منشا این آفت منطقه ی پالئارکتیک ( آسیا و اروپا ) است و در جنوب و غرب آسیا ، شمال اروپا ، انگلستان ، کشورهای حوزه ی دریای مدیترانه و شمال آفریقا انتشار دارد ، وجود  آن در آمریکا نیز محدود گزارش شده است .در ایران نیز از اغلب استان ها به ویژه استان های شمالی کشور گزارش شده است و از آفات مهم گیاهان تیره ی کلمیان محسوب می گردد ، حشرات کامل این آفت قدرت پرواز بالایی دارند و می توانند مسافت های طولانی تا ۲۰۰ کیلومتر را پروتز نمایند . دمای محیط به عنوان یک عامل اکولوژیک محدود کننده  برای این آفت شناخته شده است و تخمگذاری آن در دماهای […]