تمام مطالب برچسب : Mauginiella scattae
بیماری پوسیدگی گل آذین نخل خرما و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی گل آذین نخل خرما و مبارزه با آن

پوسیدگی گل آذین نخل خرما ، نخستین بار در سال ۱۹۲۴ پوسیدگی گل آذین درخت خرما در نخلستانهای شهر بنغازی کشور السی توجه اسکاته و مانو جینی، کارمندان ایتالیایی اداره کشاورزی آن شهر را به خود جلب کرد. نامبردگان نمونه هایی از گل آذینهای آلوده خرما را برای کاوارا (محقق ایتالیایی) ارسال داشتند بیماری پوسیدگی گل آذین نخل خرما کاوارا قارچ عامل بیماری را به افتخار دو کارشناس فوق الذکر Maginiclla. scottac نام نهاد. پوسیدگی گل آذین نخل خرما که به آن خامج هم گفته می شود، یکی از بیماریهای مهم نخل خرما در سراسر منطقه دجله و فرات مخصوصا در نواحی بين بغداد و سواحل خلیج فارس است و هر ساله – مخصوصا در سالهایی که هوا خنک و […]