تمام مطالب برچسب : Meloidogyne
شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره ی ریشه کرفس

شناسایی و کنترل خسارت نماتد مولد گره ی ریشه کرفس

   خسارت نماتد مولد گره ی ریشه کرفس ، Meloidogyne incognita  در مناطق گرم و M. hapla  در مناطق سردسیر حضور دارند و خسارت زا هستند مشخصات بیماری هنگامی که گیاه به نماتدهای گره ریشه آلوده می شود ، ممکن است در روزهای گرم حتی در صورت مرطوب بودن خاک نیز پژمرده شوند. انواع دیگر استرس می تواند باعث بروز این علائم شود ، بنابراین اگرعلائم پژمردگی ادامه یابد یا بدتر شود باید ریشه گیاه را مورد بررسی قرار دهید. کرفس آلوده به نماتدهای گره ای ریشه ، رشد زیادی در ناحیه ریشه دارد. ریشه های تغذیه کننده کوچک از بین می رود وانشعابات زیادی جایگزین آنها میگردند خسارت نماتدهای گره ریشه ، کرم های کوچکی هستند که در خاک […]