تمام مطالب برچسب : Oxalidaceae
معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae

معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae

معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae – نام انگلیسی :Wood Sorrel family   گیاهانی علفی، برگ ها با دمبرگ دراز ، سه برگچه ای که درشب ها و نیز گرمای زیاد ظعر جمع و در روز باز می شود. گل ها منظم ۵گلبرگ ۵کاسبرگ ۱۰ پزرچم ، میوه کپسول  دراز و شاخی شکل است  oxalis تنها جنس این تیره در ایران است   ترشک شبدری . Oxalis corniculata L نام انگلیسی آن Creeping Oxalisاست گیاهی علفی ، چندساله به ارتفاع تا ۲۰ سانتی متر ، ساقه ها خزنده ، گسترده بروی زمین استولون دار ، ریشه غده ای ، برگ ها سه برگچه ای ، به رنگ سبز تا جگری ، ترش مزه ، و خوراکی . دمبرگ به […]