تمام مطالب برچسب : Phoma terrestris در پیاز
شناسایی و کنترل بیماری قارچی ریشه صورتی (سرخ) پیاز

شناسایی و کنترل بیماری قارچی ریشه صورتی (سرخ) پیاز

Phoma terrestris  عامل قارچی ریشه صورتی (سرخ) پیاز (Onion Pink root) است این بیماری به پیاز، سیر و بسیاری از علفهای هرز دیگر حمله میکند این قارچ بصورت مستقیم، بدون نیاز به زخم یا بریدگی به درون ریشه‌های پیاز نفوذ می‌کند. در سراسر جهان در خاک یافت می شود و تا عمق ۴۵ سانتی متری خاک نفوذ می کند. همچنین می‌تواند سال‌ها در یک مزرعه حتی در غیاب میزبان و با تغذیه از بقایای گیاه زنده بماند. از علائم بیماری تشکیل زودهنگام پیاز که منجر به تشکیل پیازهای کوچک می‌گردد و شکل بازار پسندی ندارد. برگ اولیه از راس، زرد رنگ شده که به سمت پائین ادامه می‌یابد و نهایتاً به رنگ بنفش در می‌آیند و گیاه آلوده مرتب ریشه‌زایی […]