تمام مطالب برچسب : Polystigma amygdalinum
بیماری لکه آجری بادام و مبارزه با آن

بیماری لکه آجری بادام و مبارزه با آن

در ایران لکه آجری بادام (لکه آجری برگ بادام) در تربت حیدریه، ارومیه، عجب شیر، آذر شهر، قصر شیرین، قزوین، مشهد، تبریز، مراغه، کاشان، شبستر، گناباد، شیروان و اصفهان و روي بادام کوهی(reuteri Amygdalus (در خرم آباد لرستان دیده شده است.این بیماري در تمام مناطق بادام کاري استان فارس به چشم می خورد و در بیشتر مناطق بادام خیز کشور شایع است. علائم نشانه هاي لکه آجری بادام روي برگ بادام نخست به صورت لکه هایی بی شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر می شود، بعداً سبزینه ي برگ در محل لکه ها که معمولاً گوشه دار و با حاشیه ي مشخص هستند زایل شده، به رنگ زرد در آمده ، به تدریج که قارچ عامل بیماري پیشروي، رشد […]