تمام مطالب برچسب : Pseudomonas syringae pv. Syringae
بیماری بلاست گلابی و نحوه مبارزه با آن

بیماری بلاست گلابی و نحوه مبارزه با آن

بلاست گلابی یا لکه مردگی باکتریایی شکوفه اولین بار در سال ۱۹۱۴ از انگلستان گزارش شد. در حال حاضر این بیماری در سراسر جهان هرجا که گلابی کشت می شود می تواند شیوع داشته باشد. بلاست گلابی در ایران، نخستین بار در باغهای گلابی مشهد و حومه مشخص و گزارش شد نشانه های بیماری نشانه های تیپ این بیماری در شکوفه های گلابی ایجاد می شوند. لکه مردگی در بخش خارجی کاسبرگها، دمگلها و نهنجهای دسته های گل که هنوز باز نشدهاند ظاهر می شود. در شرایط آب و هوایی مناسب، سیاه شدگی در تمام دسته گل توسعه می یابد و منجر به خشکیدگی تمام گلها و برگهای سیخک می شود. ظهور و همکاران، گزارش کنندگان بیماری از مشهد می […]