تمام مطالب برچسب : Rosellinia necatrix Prill
بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه و نحوه مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه و نحوه مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه ، به پوسیدگی رزلینیایی ریشه، پوسیدگی دماتوفورایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه هم گفته می شود. باغداران اصفهانی به آن خوره می گویند علاوه بر درختان سیب، تقریبا بروی ۱۷۰ گونه گیاهان متعلق به ۶۳جنس دیگر آسیب وارد می کند. زیان این بیماری در نهالستانها زیاد است. هم چنین در زمین های قدیمی که زه آب دارند و زمین هایی جنگلی که درختان آن را تراشیده اند و جایگزین کرده اند شایع است. نشانه های بیماری در قسمت های هوایی گیاه نمایان شده، این علائم مثل رنگ پریدگی برگساره ها، عدم رشد و تشکیل شاخساره ها حدید روی درخت، کاهش رشد درخت، کوچکی و چروکیدگی میوه، کوچک شدن برگ ها که ممکن […]