تمام مطالب برچسب : .rubrum Polystigma pers (Pol) Dc
بیماری لکه قرمز برگ آلو و گوجه و مبارزه با آن

بیماری لکه قرمز برگ آلو و گوجه و مبارزه با آن

لکه قرمز برگ آلو و گوجه ،این بیماری بیشتر در نواحی جنوب و جنوب شرقی اروپا شامل رومانی، بلغارستان و تاجیکستان شیوع دارد و در بیشتر استان هاي ایران هم شایع است، تاکنون از استان هاي آذربایجان شرقی، همدان، مرکزي و نیز سواحل دریاي خزر، گرگان، قصر شیرین، خرم آباد و کرج از روي درختان آلو، گوجه و آلو وحشی گزارش شده است. علائم روي برگ های آلو لکه هایی مدرو یا بیضی شکل ظاهر می شوند که ابتدا زرد هستند و سپس قرمز رنگ می شوند. برگ در محل لکه ها کمی متورم و کلفت می شود. در اواخر تابستان معمولاً لکه هاي بیماري به رنگ قهوه اي تا قهوه اي تیره در می آیند. رنگ لکه ها در […]