تمام مطالب برچسب : Sclerotinia sclerotiorum
مکانیسم های گسترده بودن دامنه میزبانی پاتوژنز نروتروفیک در Sclerotinia sclerotiorum

مکانیسم های گسترده بودن دامنه میزبانی پاتوژنز نروتروفیک در Sclerotinia sclerotiorum

Mechanisms of Broad Host Range Necrotrophic Pathogenesis in Sclerotinia sclerotiorum Xiaofei Liang and Jeffrey A. Rollins† First author: State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas and College of Plant Protection, Northwest A&F University; and second author: Department of Plant Pathology, University of Florida, P.O. Box 110680, Gainesville 32611-0680. ABSTRACT Among necrotrophic fungi, Sclerotinia sclerotiorum is remarkable for its extremely broad host range and for its aggressive host tissue colonization. With full genome sequencing, transcriptomic analyses and the increasing pace of functional gene characterization, the factors underlying the basis of this broad host range necrotrophic pathogenesis are now being elucidated at a greater pace. Among these, genes have been characterized that are required for infection via compound appressoria in addition to genes associated with colonization [...]