تمام مطالب برچسب : Septoria lycopersici
شناسایی و کنترل بیماری لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی

  لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی ، Septoria lycopersici قارچی است که در سراسر دنیا و در شرایط مرطوب خسارت زاست، مشخصات بیماری در تابستان که دمای هوا در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و بیش از ۲ روز باران امده باشد، بیماری خسارت زا است به طور معمول علائم بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریای گوجه فرنگی روی سطح پایینی برگ‌های مسن بوته بیشتر قابل مشاهده است. نشانه های بیماری روی برگ ها، به صورت لکه های گرد، آب سوخته، قطر تقریبی سه الی شش میلی‌متر، با مرکز خاکستری و هاله زرد می باشد. در بعضی مواقع در وسط این لکه ها نقاط سیاه رنگ تشکیل میشود. وجود نقاط ریز، پراکنده و سیاه رنگ در مرکز این لکه ها وجه تمایز […]