تمام مطالب برچسب : Spiraea crenata
معرفی درختچه ی اسپیره (گل عروس ) Spiraea crenata

معرفی درختچه ی اسپیره (گل عروس ) Spiraea crenata

گیاه اسپیره , درختچه ای علفی و خزان کننده از خانواده  Rosaceae( گلسرخیان)  و از جنس Spiraea  میباشد که بومی مناطق معتدل نیمکره شمالی میباشد (جنوب شرقی اروپا تا قفقاز ، ایران ، ارمنستان و ترکمنستان )
جنس  Spiraea شامل ۸۰ تا ۱۰۰ گونه درختچه در خانواده گلسرخیان میباشد .