تمام مطالب برچسب : Stenocarpus sinuatus
نحوه نگهداری از گل آپارتمانی استنوکارپوس

نحوه نگهداری از گل آپارتمانی استنوکارپوس

نام فارسی رایج این گل : استنوکارپوس، نام انگلیسی آن : False Oak و نام علمی آن Stenocarpus sinuatus گیاهی زینتی و زیبا که مقاومت شدیدی به عوامل نامساعد محیطی به خصوص تغییرات شدید درجه حرارت نشان می دهد،در موطن اصلی آن استرالیا، ارتفاع آن به حدود ۳۰ متر در هوای آزاد می رسد ولی در اپارتمان رشدی حدود ۲ متر دارد،برگ ها دارای بریدگی های عمیق و براق و جذاب هستند، گل ها قرمز رنگ و خوشه ای و فقط در گیاهان بالغ ظاهر می شوند،در جوانی احتیاج به قیم دارد ولی با مرور زمان ساقه میتواند روی پای خود بایستند،نسبت به آبیاری بیش از اندازه حساسیت نشان می دهد. نیازهای نگهداری از استنوکارپوس نور :نزدیک پنجره با نور کافی بهترین […]