تمام مطالب برچسب : Tenuifolium
معرفی تیره ی کتان – Linaceae

معرفی تیره ی کتان – Linaceae

معرفی تیره ی کتان – Linaceae  – نام انگلیسی آن Flax family است گیاهانی علفی ، درختچه ای ، یکساله ، چندساله ، برگ ها منفرد ، متناوب و یا متقابل ، گل ها منظم ، آبی و قرمز زنگ ۵قسمتی ؛ پرچم ها ۱۰تایی ، دو ردیفه ، میوه از نوع کپسول و یا فندقه می باشد  Linum از جنس مهم این تیره است  مهم ترین گونه های این جنس عبارتند از :   کتان گل آبی Linum usitatissimum L به نام انگلیسی Fiber Flax گیاهی علفی ، یکساله با ساقه ترد و شکننده ، برگ ها متناوب ، باریک و کشیده ، گل ها آبی رنگ ، در انتهای ساقه ها ظاهر می شود ، میوه کپسول با […]