تمام مطالب برچسب : The study of insects
علم حشره شناسی و راهنمای ترجمه ی کتاب The study of insects

علم حشره شناسی و راهنمای ترجمه ی کتاب The study of insects

کتاب The study of insects نوشته Charles A. Triplehorn از جمله کتاب های علم سیستماتیک حشرات می باشد که با دارا بودن تصاویر رنگی مرجع مناسبی برای دانشجویان گیاهپزشکی محسوب می شود. این مطلب توسط توسط وب سایت حشرات از منظر گیاه پزشکی به صورت رایگان در دسترس عموم قرار می گیرد و کپي برداري بدون ذکر منبع مجاز نمي باشد. حشره شناسی حشره شناسی علمی است که در مورد حشرات، نحوه زندگی، و بیولوژی آنها صحبت میکند. حشرات از سلسله جانواران و از شاخه بندپایان بوده که نزدیک به دو ـ سوم گونه های جانوری را شامل میشوند. ویژگی هایی از حشرات که باعث حفظ تنوع و گسترش آنها شده است: ۱. قدمت: قدمت حشرات به ۳۰۰ ملیون سال […]