تمام مطالب برچسب : thrips
راهنمای شناخت و شناسایی تریپس ها (Thrips)

راهنمای شناخت و شناسایی تریپس ها (Thrips)

تریپس ها در اروپا اغلب به نام ThunderFllies شناخته می شوند ( تندر ) ، تریپس ها حشرات مکنده ریزی هستند که بهترین راه برای شناسایی آن ها تکان دادن برگ مشکوک بروی یک صفحه (کاغذ) سفید ، آن ها شبیه لوبسترها مینیاتوری هستند و باید برای دیدن آن ها از ذره بین استفاده کرد. اما بروی گیاهان به صورت لکه های سیاه – نقره ای ریز دیده می شوند در روزهای بارانی آن ها حتی به خانه ها پناه می آورند و به عنوان یک همسایه نزدیک برای انسان در می آیند و مزاحمت ایجاد می کنند. گیاهان میزبان: در باغ: بسیاری از گل ها در محصولات: لوبیا، پیاز، گوجه فرنگی، مرکبات و سیب خسارت: تریپس که از برگ […]