تمام مطالب برچسب : Venturia pirina
بیماری لکه سیاه گلابی و مبارزه با آن

بیماری لکه سیاه گلابی و مبارزه با آن

لکه سیاه گلابی که در بعضی از کشورها «نقطه سیاه گلابی» هم نامیده می شود، در کشورهای به ویژه اروپای متحد بسیار شایع است. آنها می گویند که هر جا گلابی کشت می شود، این بیماری هم شیوع دارد. در ایران خسارت آن زیاد نیست و مناطق انتشارش در شهرهای حوزه خزر آذربایجان غربی و شرقی، منطقه کرج و ساوجبلاغ، باغهای واقع در کوهپایه های استان تهران و خراسان است. خسارت آن در سالهایی که در بهار بارندگی زیاد باشد قابل توجه است. لکه سیاه گلابی در قوچان خسارت زیادی به این محصول وارد می سازد VENTURIA PIRINA PEAR SCAB  نشانه ها بیماری نشانه های لکه سیاه گلابی می تواند روی برگ، میوه و سرشاخه ها به وجود آیند. لكه […]