تمام مطالب برچسب : Verticillium dahliae
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی درختان زیتون و مبارزه با آن

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی درختان زیتون و مبارزه با آن

پژمردگی ورتیسیلیومی درختان زیتون، در سالهای اخیر به توسعه سطح زیر کشت زیتون در ایران توجه شده و امید است این امر در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه پیدا کند. در ایران پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون برای نخستین بار از گرگان و گنبد گزارش شد. بررسیهای اخیر محققان در زیتون کاریهای جدیدالاحداث، نشان می دهند که نهالهای ۱ تا ۲ ساله موجود در نهالستانهای مازندران و گیلان، و باغهای جوان در استانهای سمنان، گلستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، فارس و زنجان به این بیماری مبتلا شده اند. نشانه های بیماری نشانه های ظاهری این بیماری در آغاز به شکل پژمردگی برگهای یکی – دو شاخه به طور ناگهانی و در تابستان بروز […]