تمام مطالب برچسب : wheat black stem rust
معرفی زنگ سیاه گندم و راه های کنترل آن – Puccinia graminis

معرفی زنگ سیاه گندم و راه های کنترل آن – Puccinia graminis

معرفی زنگ سیاه گندم و راه های کنترل آن – Puccinia graminis   زنگ سیاه ساقه یکی از بیماریهای شناخته شده در خانواده   غلات است. تقریباً در تمامی مناطقی که این محصول کشت می‌شوند می توان این بیماری را یافت . Puccinia graminis tritici گندم، پوکسینیا P. g. avenae یولاف، و گونه پوکسینیا P.g.secalis چاودار را آلوده می‌کند. علائم بیماری بیشتر روی ساقه وغلاف برگ‌ها ظاهر می‌شود پهنک برگ و خوشه‌ها نیز ممکن است آلوده شوند. اسپور روی میزبان‌های مختلف غلات تولید می‌شود. یوریدیوسپورها در داخل تاول‌ها یوریدیا توسعه‌یافته پس از مدتی روپوست (اپیدرم) را پاره کرده، توده‌ای از اسپورهای قهوه‌ای مایل به قرمز آشکار می‌شوند. تاول‌های زنگ نواری بزرگتر است. نام علمی این بیماری : Puccinia graminis نام انگلیسی آن :  wheat black stem rust […]