تمام مطالب برچسب : winter plants
گیاهان جلوه گر و سرسبز در زمستان برای فضای سبز

گیاهان جلوه گر و سرسبز در زمستان برای فضای سبز

گیاهان جلوه گر و سرسبز در زمستان برای فضای سبز بید مرجانی – بید فری – فندق – سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده – یاسمن زمستانی انواع کاج ها و سروها پهن برگان همیشه سبز مانند مگنولیا -آکاسیا- گل یخ در زمستان جلوه ی زیبایی دارند و می توانند فضای سبز محل کار / زندگی شمارا درخشان کند : بید کرمانی یا مرجانی اولین بار از کرمان جمع آوری شد. ساقه ها به رنگ قرمز و در فصل زمستان زیبایی خاصی دارد. در نواحی نیمه خشک و کوهستانی مثل اصفهان، کرمانشاه، یزد و کرمان دیده می شود. بید فری: بید فری یا بید چینی، درختی در اندازه های بزرگ تا متوسط، خزان دار، با عادت رشد برافراشته، دارای سرعت […]