بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه ی گردو

بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی در بیشتر کشور هاي میوه خیز جهان شیوع دارد. در باغ هاي میوه هاي دانه دار، هسته دار و خشکباري مخصوصاً پسته، بادام و گردو شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها می زند. در ایران نخستین بار در استان فارس و سپس در استان کرمان دیده شد. این بیماري در ایران در حال توسعه و گسترش است.

 پوسیدگی فیتوفتورایی

علائم بیماری

شانه هاي پوسیدگی فیتوفتورایی در ریشه، طوقه و بن تنه و علائم ثانوي آن روي اندام هاي هوایی ظاهر میشوند. روي اندام هاي هوایی سبب ضعف عمومی و کم برگ شدن و زردي خفیف در برگ هاست. پوست طوقه و گاهی تنه ترک خوردن شیرابه ي سیاه رنگی از آن محل ترشح می گردد. بافت زیر پوست تنه در محل شانکر به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آید. ریشه های اصلی و فرعی تیره رنگ شده، بعداً بر اثر فعالیت دیگر میکرو ارگانیسم ها به رنگ سیاه در می آیند. درخت هاي به شدت بیمار ممکن است خشک شوند.

عامل بیماری

قارچ Phytophthora cactorum سبب اي بیماریست. اسپورانز این قارچ ریز و داراي پاپیل است.آنتریدیوم و اُاُگونیوم یک پایه، آنتریدیوم پراماده و اُاسپور ناپرساز است. در کرمان P. Citrophthora نیز از درختان بیمار جدا شده است. در خارج ده گونه ي مختلف فیتوفتورا از درختان مبتلا جداسازي شده است.

چرخه بیماری

مایه ي این قارچ همراه با خاك، آب و مواد گیاهی آلوده وارد باغ ها می شود. آب آبیاري که از رود خانه ها، کانالها یا استخر ها تامین می شود در بیشتر موارد آلوده است. قارچ می تواند سالها به صورت پوده رست در خاك باغ و اندام هاي عفونی به بقاي خود ادامه دهد. پیدایش و شدت این بیماری به رطوبت خاك بستگی دارد. بخش هایی از خاك باغ که از آب اشباع باشند، موجب افزایش تولید، خروج و حرکت زئوسپور ها می شوند. زئوسپور ها عامل اصلی پیدایش عفونت در سیستم ریشه هستند.

مبارزه با بیماری

• به حداقل رساندن مدت اشباع خاك، به ویژه در محل هاي نزدیک ریشه

• احداث باغ در زمین هاي بدون زه آب، زهکشی و تهویه ي خاك هاي زه آب دار و مرطوب باغ هاي احداث شده

• کاشت درختان روي خاك پشته هاي کم ارتفاع به گونه اي که هنگام آبیاري آب، اطراف طوقه ها را فرا نگیرد

• استفاده از ارقام مقاوم مثل دورگه ي پارادوکس که مقاوم تر از گردوي ایرانی و گردوي سیاه است.

• استفاده از قارچ کش هاي سیستمیک جهت کنترل بیماري( براي پیشگیري کاربردي ندارد) مانند فوزتیل آلومینیوم، پاشیدن حدود ۱۲۰ گرم گرانول ۱۵ درصد فوزتیل آلومینیوم(آلیت) ۵٫۱ متر دور تنه ي درخت و شخم زدن آن با بیل تا سم به زیر خاك منتقل شود سپس آبیاري کردن درختان تیمار شده. تیمار با آلیت باید ۴ دفعه در سال سه دفعه در بهار و دفعه ي چهارم در پاییز تکرار شود. • تراشیدن قسمت هاي عفونی تنه، طوقه و ریشه ها و انهدام آن.

اندودن محل هاي تراشیده شده با مایعی غلیظحاوي پودر وتابل ۸۰ درصد آلیت، پودر تالک وآب؛ جلوگیري از آب گرفتگی و خیس شدن قسمت هاي عفونی شده توسعه ي بیماري در درختان بیمار را کاهش داده و مرگ آن ها را به تاخیر می اندازد.

دانشجوی رشته گیاه پزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۳۲

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *