ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی

شناسایی و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینیشناسایی و کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی ، قارچ های Verticillium albo-atrum و Verticillium dahliae  عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium wilt) هستند که باعث خسارت به سیب زمینی

گوجه فرنگی و برخی دیگر از گیاهان زراعی میشود

گونه Verticillium dahliae بر خلاف گونه دوم با تولید میکرواسکلرت میتواند بیش از ده سال دوام و بقاء خود را در خاك حفظ نماید.
اسکلرتها در اثر ترشحات ریشه گیاه میزبان فعال و ریشه گیاه میزبان را آلودهو از طریق آوند هاي گیاه وارد ساقه گیاه شده و باعث مرگ آوند ها میگردند

پژمردگی قارچ ورتیسیلیوم (قارچ ناقص) سبب زردی و پژمردگی یکسانی در برگهای پایین می شود.چنانکه این بیماری پیشرفت کند برگهای جوان شروع به پژمردگی وازبین رفتن می کنند تا زمانی که فقط تعداد کمی برگهای سالم روی گیاه باقی می ماند.اگرچه این بیماری کشنده نیست ولی ازرشد کامل گیاه جلوگیری می کند وگیاه را ضعیف می کند وتولید میوه های کوچک می کند. پژمردگی ورتیسیلیوم (قارچ ناقص)همچنین باعث بی رنگی سیستم آوندی تقریبا شبیه به پژمردگی فوزاریومی می شود بجز در اینکه قهوه ای شدن کاملا دور از بالای ساقه نمی تواند ادامه داشته باشد.بنابراین تشخیص این دو بیماری ممکن است به آنالیز آزمایشگاهی نیاز داشته باشد.

کنترل بیماری

کنترل بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی و سیب زمینی بدلیل استقرار قارچ در داخل آوند هاي گیاه مشکل بوده، زیرا بیمارگر
از تاثیر قارچکش ها در داخل آوند ها دور مانده و یا اینکه کاربرد سموم سیستمیک روي اندامهاي هوایی
گیاهان بدلیل وجود اسکلرت قارچ در خاك محدود و مقرون به صرفه و عملی نیست

  • ستفاده از روشهاي فیزیکی مثل آفتاب دهی خاك
  • تزریق بخار آب داغ به داخل خاك ، البته این روش ها بدلیل تجمع مواد محلول در خاك و افزایش سمیت آن  محدودیت هاي خود را دارد
  • استفاده از متیل بروماید برای ضدعفونی خاک که البته دیگر این سم فروخته نمیشود و جایگزین آن واپام است
  • کشت واریته های مقاوم موثر است
  • بهداشت مزرعه و حذف علفهای هرز و گیاهان بیمار اولین قدم در کنترل بیماری است
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Be sure to read the following:

0